CercaGènere

Quan fem una cerca amb la eina lupa d’activitats i volem diferenciar el gènere, haurem de tenir en compte com es comporta:

Aquesta primera opció que cito a continuació es la que s’ha de tenir més en compte; ja que les següents son bastant obvies.

  • Escollint totes dues opcions “MALE i FEMALE”: Ens donarà activitats on tots dos gèneres hi siguin presents. ES A DIR, NO ENS DONARÀ LES ACTIVITATS ON NOMÉS HI HAGIN HOMES O NOMÉS HI HAGIN DONES.
  • Escollint “MALE”: Només ens donarà activitats on exclusivament participen “Homes”.
  • Escollint “FEMALE”: Només ens donarà activitats on exclusivament participen “Dones”
  • Si ho deixes sense marcar, el resultat es obvi que serà veure-ho tot.

 

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow us
Follow by Email
Facebook
Facebook
G+
G+
http://blog.lubndub.com/infoesportistes/cercagenere">
Instagram